Phần mềm

Microsoft Office 2016 – 2019 v16.15 – Bộ ứng dụng văn phòng của Microsoft trên Mac

Ghi chú: Trên mạng có rất nhiều bài viết, có nhiều bản để lựa chọn, nhưng đây là bản mà…Xem thêm

Unikey 4.3 RC4 mới nhất 2018

UniKey được công bố lần đầu tiên vào năm 1999. Ngay từ khi ra đời, UniKey đã được người dùng…Xem thêm